ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА MУРАКОЛ ПРОТЕКТ

 

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА MУРАКОЛ ПРОТЕКТ

 

ОРИГИНАЛЕН ПРОДУКТ

НА ОСНОВАТА НА БИВОЛСКА КОЛАСТРА

ЗАЩО МУРАКОЛ Е СЪЗДАДЕН НА ОСНОВАТА НА БИВОЛСКА КОЛАСТРА

 • БИВОЛСКАТА КОЛАСТРА ИМА РЕДИЦА ПРЕИМУЩЕСТВА СПРЯМО КРАВЕ КОЛАСТРАТА
 • СЪДЪРЖА ПО-ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА БИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА – ИМУНОГЛОБУЛИНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ, ЦИТОКИНИ И ДРУГИ
 • БИВОЛИТЕ СА НА СВОБОДНО ПАСИЩНО ОТГЛЕЖДАНЕ
 • НЕ ПРИЕМАТ АНТИБИОТИЦИ И РАСТЕЖНИ ХОРМОНИ
 • БИВОЛИТЕ РЯДКО БОЛЕДУВАТ

MУРАКОЛ ПРОТЕКТ

ФОРМУЛА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА БИВОЛСКАТА КОЛАСТРА

 • МУРАКОЛЪТ Е НОСИТЕЛ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛЕЗНИ СВОЙСТВА НА БИВОЛСКАТА КОЛАСТРА
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО: НА ОСНОВАТА НА НАУЧНИТЕ ПОЗНАНИЯ И НА СВЕТОВНИЯ ОПИТ Е РАЗРАБОТЕНА ОРИГИНАЛНА ФОРМУЛА С ПОВИШЕН ПОТЕНЦИАЛ

  МУРАКОЛ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПОТЕНЦИАЛ НА БИВОЛСКАТА КОЛАСТРА

В МУРАКОЛА, БИВОЛСКАТА КОЛАСТРА Е ДОПЪЛНЕНА С ВАЖНИ  ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ

 1. СПЕЦИФИЧНА ФРАКЦИЯ НА КРАВЕ КОЛАСТРА , СЪДЪРЖАЩА ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА БОГАТИ НА ПРОЛИН ПЕПТИДИ (БПП)
 2. БИОАКТИВНИ КОМПОНЕНТИ ОТ ЯЙЧЕН ЖЪЛТЪК
 3. ЛЕЦИТИН
 4. ПРОБИОТИЦИ
 5. ПРЕБИОТИК ВИТАМИН Д3 И К2
 6. БУФЕРИРАН ВИТАМИН С КАТО МАГНЕЗИЕВ АСКОРБАТ

В МУРАКОЛА, БИВОЛСКАТА КОЛАСТРА Е ДОПЪЛНЕНА С ВАЖНИ  ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ

МУРАКОЛ ПРОДУКТ НА ИНОВАЦИОННА ТЕХНОЛИГИЯ

 • ПРОИЗВОДСТВОТО НА МУРАКОЛ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА СОБСТВЕНА ОРИГИНАЛНА ТЕХНОЛОГИЯ – СЕРТИФИКАТ ЗА ИНОВАЦИЯ 048/22.11.2016)
 • ОСНОВНИЯТ МОМЕНТ НА ТАЗИ ТЕХНОЛОГИЯ Е ПРОВЕЖДАНЕТО НА        НАНОКАПСУЛИРАНЕ

ФОСФОЛИПИДНО НАНОКАПСУЛИРАНЕ

НАНОКАПСУЛИРАНЕТО СЕ ИЗВЪРШВА С ПОМОЩТА НА БИОАКТИВНИ ФОСФОЛИПИДИДИ

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ ФОСФОЛИПИДИТЕ ОБРАЗУВАТ МИКРОКАПСУЛИ – ЛИПОЗОМИ

КОГАТО ТОВА СЕ ИЗВЪРШВА В РАЗТВОР ИЛИ СУСПЕНСИЯ, В ЛИПОЗОМИТЕ СЕ ИНКАПСУЛИРАТ КОМПОНЕНТИТЕ НА РАЗТВОРА

ФОРМИРАНЕ НА ЛИПОЗОМИ

 

 

 

ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ ОТ ЛИПОЗОМНОТО НАНОКАПСУЛИРАНЕ

 • НАНОКАПСУЛИРАНЕТО ЗАЩИТАВА ВКАРАНИТЕ В ЛИПОЗОМИТЕ БИОАКТИВНИ МОЛЕКУЛИ ОТ УВРЕЖДАНЕТО НА ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ ГАСТРО-ИНТЕСИНАЛНИЯ ТРАКТ, ПРИЧИНЕНО ОТ:

– СИЛНО КИСЕЛАТА СРЕДА НА СТОМАШНИЯ СОК

– ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЖЛЪЧНИТЕ КИСЕЛИНИ

– РАЗГРАЖДАНЕ ОТ ПРОТЕОЛИТИЧНИТЕ ЕНЗИМИ  НА ПАНКРЕАСА

ДОКАЗАНО Е, ЧЕ БИОАКТИВНИТЕ МОЛЕКУЛИ СЕ ДЕНАТУРИРАТ И ГУБЯТ  70%  ОТ СВОЯТА АКТИВНОСТ

 

 

 

ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ 2

 • СТРУКТУРАТА НА ЛИПОЗОМИТЕ Е СХОДНА С МЕМБРАНАТА НА КЛЕТКИТЕ
 • ЛИПОЗОМИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВАТ С КЛЕТКИТЕ МА МУКОЗНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ЧЕРВАТА. ТОВА ПОЗВОЛЯВА ЛИПОЗОМИТЕ ДА ПРОНИКНАТ В КРЪВОНОСТНАТА И ЛИМФНАТА СИСТЕМА И ПО ТОЗИ НАЧИН ДО ВСИЧКИ ОРАНИ И КЛЕТКИ
 • ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО С КЛЕТКИТЕ НА РАЗЛИЧНИТЕ ТЪКАНИ, ЛИПОЗОМИТЕ ТРАНСФЕРИРАТ ДИРЕКТНО ПОЛЕЗНИТЕ БИОМОЛЕКУЛИ В КЛЕТКИТЕ
 • ЦЯЛОСТНАТА ПРОЦЕДУРА ОСИГУРЯВА МНОГОКРАТНО ПО-ВИСОКА БИОНАЛИЧНОСТ НА АДМИНИСТРИРАНИТЕ МОЛЕКУЛИ – В МУРАКОЛА.

ПОЛЕЗЕН ЕФЕКТ 3

 • ВСИЧКИ ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ НА МУРАКОЛА – ИМУНОГЛОБУЛИНИ, ХОРМОНИ, ЦИТОКИНИ, ЛАКТОФЕРИН, ЛАКТОПЕРОКСИДАЗА, ЛАКТАЛБУМИНИ И ДРУГИ – ПОВЕЧЕ ОТ 100  – СА ЛЕСНО РАЗГРАДИМИ ПРИ ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ СТОМАХА И ЧЕРВАТА
 • АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МУРАКОЛА ПОД ФОРМАТА НА ЛИПОЗОМНИ НАНОЧАСТИЦИ Е ОТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ
 • ПОВИШАВА МНОГОКРАТНО ПОЛЕЗНИЯ ПОТЕНЦИАЛ

НЕПРЕКЪСНАТО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА МУРАКОЛ

 • УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА –ПОДОБРЯВАНЕ НА НАНОКАПСУЛИРАНЕТО
 • СЪЗДАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАЗЛИЧНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:
  1. ДЕЦА ДО 2 ГОДИНИ
  2. ДЕЦА ДО 12 ГОДИНИ
  3. ВЪЗРАСТНИ
  4. СПОРТИСТИ

 

 

 

ПЪРВИЧЕН ИМУНИТЕТ ПРИ ХОРАТА

 • ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА МАЙКАТА ПРЕДОСТАВЯ НА ЗАРОДИША ИМУНИГЛОБУЛИНИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ИМУННАТА СИСТЕМА
 • НОВОРОДЕНОТО БЕБЕ ИМА ОСИГУРЕНА ПЪРВИЧНА, МАКАР И СЛАБА, ИММУННА СИСТЕМА
 • БЕБЕТАТА СЕ СПРАВЯТ С НОВИТЕ ПАТОГЕНИ КАТО СЕ ПОЯВЯТ НА БЕЛИЯ СВЯТ
 • ЧРЕЗ КОЛАСТРАТА БЕБЕТАТА ПОДДЪРЖАТ ИММУННАТА СИСТЕМА
 • КЪРМЕНЕТО Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО ПРЕЗ ПЪРВИТЕ НЯКОЛКО ДНИ, КОГАТО КЪРМАТА СЪДЪРЖА ДОБРИ КОЛИЧЕСТВА ИМУННИ КОМПОНЕНТИ
 • СЛЕД 7-9 ДЕН КЪРМАТА СЕ ПРЕВРЪЩА В НОРМАЛНО МАЙЧИНО МЛЯКО

ПЪРВИЧЕН ИМУНИТЕТ ПРИ БОЗАЙНИЦИТЕ

 • МАЙКАТА НЕ ПРЕДОСТАВЯ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТТА НА ЗАРОДИША ЕЛЕМЕНТИ НА ИМУННА ЗАЩИТА
 • ТЕЛЕТО СЕ РАЖДА БЕЗ ИМУННА ЗАЩИТА
 • ТЕЛЕТО ЗАВИСИ НАПЪЛНО ОТ ИМУННИТЕ ЕЛЕМЕНТИ В КОЛАСТРАТА – ПРИЕМЪТ НА КОЛАСТРА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 2-3 ДНИ Е АБСОЛЮТНО КРИТИЧЕН

МУРАКОЛ – ДОБРА ФОРМА ЗА
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА БИВОЛСКАТА КОЛАСТРА НА БОЗАЙНИЦИТЕ

 • КОЛАСТРАТА НА БОЗАЙНИЦИТЕ СЪДЪРЖА МНОГО ПО-ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ИМУНОГЛОБУЛИНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ И РЕГУЛАТОРНИ ПЕПТИДИ В СРАВНЕНИЕ С ЧОВЕШКАТА КОЛАСТРА
 • МАЛАЧЕТО ПОЛУЧАВА ВСИЧКО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПЪРВИЧНА ИМУННА ЗАЩИТА ПРЕЗ ПЪРВИТЕ 3-4 ДНИ СЛЕД РАЖДАНЕТО ЧРЕЗ ПРИЕМАНЕ НА КОЛАСТРА
 • ЗА МАЛАЧЕТАТА Е ДОСТАТЪЧНО ДА ВЗЕМАТ ДО 1/3 ОТ ОТ ПЪРВИТЕ 3 ДНИ ЗА ДА ФОРМИРАТ ПЪРВИЧЕН ИМУНИТЕТ
 • ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ КОЛАСТРАТА НЕ Е НЕОБХОДИМА ЗА МАЛАЧЕТО И МОЖЕ ДА СЕ ОПОЛЗОТВОРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ХОРАТА
 • ИМУНОГЛОБУЛИНИТЕ
  ПЪРВА ИМУННА ЗАЩИТА НА НОВОРОДЕНОТО
 • ПРЕДОСТАВЯТ ПЪРВАТА ЗАЩИТА НА НОВОРОДЕНИТЕ БЕБЕТА И ТЕЛЕНЦА
 • ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДНИ СЛЕД РАЖДАНЕТО МУКОЗНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ЧЕРВАТА Е ПРОПУСКЛИВА И ТОВА ПОЗВОЛЯВА НА ИМУНОГЛОБУЛИНИТЕ ДА ДЕЙСТВАТ:
  • В ЧЕРВАТА, КЪДЕТО Е СТРУПВАНЕТО НА ПАТОГЕНИ – ВИРУСИ, БАКТЕРИИ, АЛЕРГЕНИ, ТОККСИНИ
  • ДА ПРЕМИНАТ В КРЪВОНОСНАТА И ЛИМФНАТА СИСТЕМА И ЧРЕЗ ТЯХ ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИ И ПРЕДОСТАВЯТ ПЪРВАТА ЗАЩИТА НА НОВОРОДЕНИТЕ БЕБЕТА И ТЕЛЕНЦА
  • ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ДНИ СЛЕД РАЖДАНЕТО МУКОЗНАТА ПОВЪРХНОСТ НА ЧЕРВАТА Е ПРОПУСКЛИВА И ТОВА ПОЗВОЛЯВА НА ИМУНОГЛОБУЛИНИТЕ ДА ДЕЙСТВАТ:
  • В ЧЕРВАТА, КЪДЕТО Е СТРУПВАНЕТО НА ПАТОГЕНИ – ВИРУСИ, БАКТЕРИИ, АЛЕРГЕНИ, ТОККСИНИ
  • ДА ПРЕМИНАТ В КРЪВОНОСНАТА И ЛИМФНАТА СИСТЕМА И ЧРЕЗ ТЯХ ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИ И ТЪКАНИ
 • МУРАКОЛ СЪДЪРЖА НАД 100 ПОЛЕЗНИ БИОМОЛЕКУЛИ

ИМУНОГЛОБУЛИНИ

МУРАКОЛ СЪДЪРЖА ДЕСЕТКИ ПЪТИ ПО-ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ИМУНОГЛОБУЛИНИ В СРАВНЕНИЕ С МЛЯКОТО:

 • IgA
 • IgG
 • IgM
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО МУРАКОЛ СЪДЪРЖА IgY – ОТ ЯЙЧЕН ЖЪЛТЪК
  ЛАКТОФЕРИН, ЛИЗОЗИМ И ЛАКТОПЕРОКСИДАЗА
 • ТЕЗИ ТРИ БИОАКТИВНИ БЕЛТЪКА СА ЧАСТ ОТ ВРОДЕНАТА ИМУННА СИСТЕМА
 • ТЕ ПРЕДОСТАВЯТ НЕСПЕЦИФИЧНА ЗАЩИТА СРЕЩУ БАКТЕРИИ, ВИРУСИ И ПАТОГЕННИ ГЪБИ
 • ЛАКТОФЕРИНЪТ Е ЕДИН ОТ ГЛАВНИТЕ ПРОТЕИНИ – ОКОЛО 6% ОТ ВСИЧКИ БЕЛТЪЦИ
 • ЛАКТОФЕРИНЪТ СВЪРЗВА ЖЕЛЯЗОТО И ТАКА БЛОКИРА РАЗМНОЖАВАНЕТО БА БАКТЕРИИ И ГЪБИ, КАТО ОПАПСНАТА КАНДИДА
 • ПРЕДПАЗВА ОТ ГРИПНИЯ ВИРУС
 • ЛАКТОФЕРИН, ЛАКТОПЕРОКСИДАЗА И ЛИЗОЗИМ
 • ИМАТ ДОКАЗАНА АНТИ-ТУМОРНА АКТИВНОСТ
 • ЛАКТОФЕРИНЪТ Е НЕОБХОДИМ РАЗСТЕЖЕН ФАКТОР ЗА ПОЛУЧАВАНЕТО НА ЛИМФОЦИТИТЕ – ГЛАВНИТЕ КЛЕТКИ НА ИММУННАТА СИСТЕМА
 • ТОЙ СПОМАГА ЗА УВЕЛИЧАВАНЕТО НА НАТИВНИТЕ Т-КЛЕТКИ УБИЙЦИ И НА ЛИМФОКИН-АКТИВИРАНИТЕ КЛЕТКИ-УБИЙЦИ.
 • ЛАКТОПЕРОКСИДАЗАТА И ЛИЗОЗИМЪТ ДОПЪЛВАТ АНТИ-ВИРУСНИТЕ И АНТИ-БАКТЕРИАЛНИТЕ СВОЙСТВА НА ЛАКТОФЕРИНА
 • УБИВАТ БАКТЕРИИ И ВИРУСИ ПО НЕСПЕЦИФИЧЕН НАЧИН И РАЗГРАЖДАТ РАЗЛИЧНИ КАРЦИНОГЕНИ
 • МУРАКОЛЪТ СЪДЪРЖА ЦИТОКИНИ
 • ЦИТОКИНИТЕ СА СПЕЦИФИЧНИ БЕЛТЪЦИ, КОИТО ИМАТ ВАЖНА РОЛЯ В КЛЕТЪЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ
 • ИНТЕРЛЕЙКИНИ 1, и 6 (IL-1, IL-6), ГАМА-ИНТЕРФЕРОН И ЛИМФОКИНИ СА ВАЖНИ СЪСТАВКИ НА МУРАКОЛА
 • ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО В КЛЕТЪЧНАТА КОМУНИКАЦИЯ ТЕ СПОМАГАТ ЗА АНТИ-ТУМОРНАТА И АНТИ- ВИРУСНА АКТИВНОСТ НА ИМУННАТА СИСТЕМА И ЗА НЕЙНАТА РЕГУЛАЦИЯ
 • ПРИЛАГАТ СЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА РАК
 • ПОЛЕЗНИ КОМПОНЕНТИ В МУРАКОЛА
 • ЛАКТАЛБУМИН
 • ИМА НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЛАКТАЛБУМИНА СРЕЩУ ВИРУСИ И НЯКОИ ВИДОВЕ ТУМОРИ
 • УВЕЛИЧАВА СЕРОТОНИНА ХОРМОНА НА ЩАСТИЕТО.
 • НАМАЛЯВА КОРТИЗОЛА И СТРЕСА

КОНЮГИРАНА ЛИНОЛЕНОВА КИСЕЛИНА

 • ВАЖНА РОЛЯ В МЕТАБОЛИЗМА НА МАЗНИНИТЕ
 • ДОКАЗАНИ АНТИТУМОРНА АКТИВНОСТ
 • ГЛИКОПРОТЕИНИ. ИМАТ ИНХИБИТОРНА АКТИВНОСТ НА ПРОТЕАЗИТЕ. ПРЕДПАЗВА БПП, ИМУНИГЛОБУЛИНИТЕ И РАСТЕЖНИТЕ ФАКТОРИ ОТ РАЗГРАЖДАННЕ
 • ОБОБЩЕНИЕ
 • ОГРОМНИЯТ БРОЙ БИОКОМПОНЕНТИ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В МУРАКОЛА ПОКАЗВАТ СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ
 • ТОВА ПРИДАВА НА МУРАКОЛА СИЛЕН, КОМПЛЕКСЕН ПОТЕЦИАЛ:
 • АНТИВИРУСЕН
 • АНТИБАКТЕРИАЛЕН
 • АНТИАЛЕРГИЧЕН
 • АНТИВЪЗПАЛИТЕЛЕН
 • АНТИГЪБИЧЕН
 • АНТИТУМОРЕН

МУРАКОЛ ПОКАЗВА ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН СИМБИОТИЧЕН ЕФЕКТ

 • ОСНОВННИЯТ РЕЗУЛТАТ Е ПОДДЪРЖАНЕТО НА ОПТИМАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩА ИМУННА СИСТЕМА
 • ОПТИМАЛНА ИМУННА СИСТЕМА ИМА НЕЗАМЕНИМИ ПРЕВАНТИВНИ ФУНКЦИИ
 • ПРЕДПАЗВА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ВИРУСНИ И БАКТЕРИАЛНИ ИНФЕКЦИИ
 • ПРИ ИНЦИДЕНТНО ВЪЗНИВАНЕ НА ТАКИВА, ЗАБОЛЯВАНЕТО ПРОТИЧА ПО-ЛЕКО, ПО-БЪРЗО И С ПО-МАЛКО ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОЖНЕНИЯ

МУРАКОЛ
ПАСИВНА И АКТИВНА ИМУННА ЗАЩИТА

 • ПАСИВНАТА ИМУННА ЗАЩИТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ ОТДЕЛНИ МОЛЕКУЛИ – ИМУНОГЛОБУЛИНИ, ЛАКТОФЕРИНИ, ПЕРОКСИДАЗИ, ЛАКТАЛБУМИНИ И ДРУГИ
 • АКТИВНАТА ИМУННА ЗАЩИТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОРГАНИ И КЛЕТКИ – ЛИМФОЦИТИ.
 • МУРАКОЛ СПОМАГА ЗА ОПТИМИЗИРАНЕТО И НА ДВЕТЕ СИСТЕМИ
 • МУРАКОЛ ПОМАГА
  НА ПАСИВНАТА ИМУННА ЗАЩИТА

МУРАКОЛ ИМА ПОЛЕЗНА РОЛЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА АКТИВНА ИМУННА СИСТЕМА

 • ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ БИОАКТИВНИТЕ КОМПОНЕНТИ НА МУРАКОЛ ИМА ПРЯКО УЧАСТИЕ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СЛОЖНАТА КООРДИНАЦИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА АКТИВНАТА ИМУННА СИСТЕМА
 • МУРАКОЛ И ОПТИМАЛНА ИМУННА СИСТЕМАНАД 60 % ОТ КЛЕТКИТЕ СА ПРЯКО ИЛИ НЕПРЯКО СА УЧАСТВАТ ВЪВ ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ИМУННАТА СИСТЕМА
 • НАД 60 % ОТ ИМУННИТЕ КЛЕТКИ ФУНЦИОНИРАТ В ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАК
 • НЕОБХОДИМА Е ОПТИМАЛНА КОМУНИКАЦИЯ В ТЯХНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
 • ИМУННИТЕ КЛЕТКИ, КАКТО И ДРУГИТЕ КЛЕТКИ В ГИТ СА В НЕПРЕКЪСНАТА КООРДИНАЦИЯ С ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА
 • ОПТИМАЛНА ИМУННА СИСТЕМА ОСИГУРЯВА ЗАЩИТА ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ.

МУРАКОЛ СПОМАГА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛНА ИМУННА СИТЕМА В ЦЯЛОТО ТЯЛО

НАНОКАПСУЛИРАНАТА СТРУКТУРА НА МУРАКОЛА ПОЗВОЛЯВЯ:

 1. ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОЛЕЗНИТЕ КОМПОНЕНТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ЛИПОЗОМИТЕ ПРОНИКВА В КРЪВОНОСНАТА И ЛИМФНАТА СИСТЕМА И ДОСТИГА ДО ВСИЧКИ ВЪТРЕШНИ ОРГАНИ И ТЪКАНИ
 2. ДРУГА ЧАСТ СЕ ЗАДЪРЖА В ЧЕРВАТА И ПОДПОМАГА ИМУННИТЕ КЛЕТКИ В ЗАЩИТАТА ИМ СРЕЩУ ВИРУСИ, БАКТЕРИИ, ТОКСИНИ И АЛЕРГЕНИ

ГРУПИРАНЕ НА НЕВРОНИ В ГАНГЛИИ РАЗПОЛОЖЕНИ ПО ПРОТЕЖЕНИЕ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ЧЕРВАТА

 

 

 

 

МУРАКОЛ СПОМАГА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ОПТИМАЛЕН МИКРОБИОМ

 • СЪВОКУПНОСТТА ОТ ВСИЧКИ МИКРООРГАНИЗМИ В ГИТ СЕ ОЗНАЧАВА КАТО МИКРОБИОМ
 • ОГРОМНОТО МНОЗИНСТВО СА БАКТЕРИИ
 • ДОБРИ И ЛОШИ БАКТРИИ
 • СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ ДОБРИТЕ И ЛОШИТЕ БАКЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯ МИКРОБИОМА КАТО ДОБЪР ИЛИ ЛОШ

 

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ СЕ ОФОРМЯ КОНСЕНСУС, ЧЕ БРОЯТ НА БАКТЕРИИТЕ В ГИТ Е СРАВНИМ С БРОЯ НА ЧОВЕШКИТЕ КЛЕТКИ. ПРИЕМА СЕ СЪОТНОШЕНИЕТО  БАКТРИИ

 

МИКРОБИОМЪТ ПРОЯВЯВА

МНОГО ГОЛЯМА БИОХИМИЧНА АКТИВНОСТ

МИКРОБИОТЪТ ПРЕДОСТВЯ МНОГО ПОЛЗИ НА ГОСТОПРИЕМНИКА

 

 • РАЗГРАЖДАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЕЩСТВА
 • УКРЕПВАНЕ НА ЦЕЛОСТТА НА ЧЕРВАТА
 • ОФОРМЯНЕ НА ЧРЕВНИЯ ЕПИТЕЛ
 • АКОМУЛИРАНЕ НА ЕНЕРГИЯ
 • ЗАЩИТА ОТ ПАТОГЕНИ
 • РЕГУЛИРАНЕ НА ИМУНИТЕТА НА ГОСТОПРИЕМНИКА

 

МУРАКОЛЪТ Е ПОЛЕЗЕН НАВСЯКЪДЕ В ОРГАНИЗМА

А. В ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАКТ

 • НАД 60 % ОТ ИМУННИТЕ КЛЕТКИ ФУНЦИОНИРАТ В ГАСТРО-ИНТЕСТИНАЛНИЯ ТРАК

ГИТ Е ЦЕНТРАЛНОТО БОЙНО ПОЛЕ МЕЖДУ ОТБРАНАТА НА ОРГАНИЗМА И ВЪНШНИТЕ АГРЕСОРИ – ВИРУСИ, БАКТЕРИ, АЛЕРГЕНИ

 

МУРАКОЛ И ЗАЩИТАТА НА ОРГАНИЗМА

Б. ВЪВ ВСИЧКИ ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ НА ОРГАНИЗМА

 • ДОПЪЛВА ПАСИВНАТА ЗАЩИТА, ЧРЕЗ ДОСТАВЯНЕ НА ИМУНОГЛОБУЛИНИ, ЛАКТОФЕРИН, ЛИЗОЗИМ, ЛАКТОПЕРОКСИДАЗА И ДРУГИ
 • СПОМАГА ЗА РАЗВИТИЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА АТИВНАТА ИМУННА СИСТЕМА

 

БОГАТИ НА ПРОЛИН ПЕПТИДИ

 • ЕДНИ ОТ НАЙ-ПОЛЕЗНИТЕ МОЛЕКУЛИ НА МУРАКОЛА
 • ВАЖНА РОЛЯ В „ОБУЧЕНИЕТО НА Т-КЛЕТКИТЕ“
 • МЛАДИТЕ Т-КЛЕТКИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ КОСТНИЯ МОЗЪК НЯМАТ СПОСОБНОСТ ДА РАЗПОЗНАВАТ РАЗЛИЧНИТЕ ПАТОГЕНИ – ВИРУСИ, БАКТЕРИИ, ТУМОРНИ КЛЕТКИ, АЛЕРГЕНИ…
 • ТЕ ПРЕМИНАВАТ „ОБУЧЕНИЕ“ В ТИМУСА

 

БОГАТИТЕ НА ПРОЛИН ПЕПТИДИ

 • СКАНИРАТ ОТДЕЛНИТЕ ПАТОГЕНИ
 • ПРЕНАСЯТ ИНФОРМАЦИЯТА НА ТИМУСА
 • ТИМУСА МОДЕЛИРА Т-КЛЕТКИТЕ В РАЗЛИЧНИ РОЛИ, НАПРИМЕР:

– CD4+  – Т-ХЕЛПЕРНИ

– CD8+  –  Т- ЦИТОТОКСИЧНИ

 

СИМБИОТИЧНОТО ДЕЙСТВИЕ НА СЪВОКУПНОСТТА НА КОМПОНЕНТИТЕ НА МУРАКОЛА

 • АКТИВВИРА ПРИРОДНИТЕ КИЛЕРНИ КЛЕТКИ, КОИТО УНИЩОЖАВАТ ПАТОГЕННИ ОРГАНИЗМИ
 • АКТИВИРА ПРОДУКЦИЯТЯ НА АНТИТЕЛА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ БОЛЕСТИ
 • УВЕЛИЧАВА ЖИЗНЕНОСТТА НА КЛЕТКИТЕ –ТЕХНИТЕ ФУНЦИИ И РЕГЕНЕРАЦИЯ
 • ЗАБАВЯ ПРОЦЕСА НА СТАРЕЕНЕТО
 • СТИМУЛИРА ДЕЙСТВИЕТО И РАЗЛНООБРАЗИЕТО НА СТВОЛОВИТЕ КЛЕТКИ

 

ПОРЪЧАЙ MУРАКОЛ ПРОТЕКТ ОТ ТУК 👇

 

NEW REVITAL МУРАКОЛ ПРОТЕКТ КИДС

 

MУРАКОЛ ПРОТЕКТ 120 гр.

 

MУРАКОЛ ПРОТЕКТ

 

 

 

Муракол Протект е оригинална хранителна добавка с доказани полезни свойства. Най-важните от тях са:

 • Муракол Протект може да допълва оптимално хранителния режим преди, по време на и след оперативната фаза на злокачествени тумори. Има силно регенериращо действие по време на радиотерапия и химиотерапия. Възстановява и поддържа оптимална имунната система, спомага за преодоляване на последиците от заболяването и агресивното третиране
 • За контролиране на количеството на дефектирали клетки в допустими минимални норми и намаляване на риска от туморни образования.
 • За оптимизиране на имунната система за противодействието на основните вирусни, бактериални, микотични, дрождени , алергични и паразитни заболявания.
 • Поддържане на оптимален метаболитен баланс, което съдейства за поддържане на всички функции на организма и съответно добър физически и психически статус. Забавя стареенето.

 

 

 

Възможни нежелани реакции

Муракол Протект е напълно безопасен продукт. Няма данни за странични реакции. Да се отчитат възможна нетолерантност спрямо съдържащата се лактоза и яйчен жълтък.

 

Как да съхранявате този продукт?

Муракол Протект се съхранява на прохладно място, като се избягва пряка слънчева светлина. Да се държи на място недостъпно за деца. Срокът на годност е 18 месеца.

 

Допълнителна информация

Сертификат – ИС № 048/22.11.2016 г. за Авторски продукт –Иновация:
Метод за директно използване на яйчения жълтък за микрокапсулиране на биологично-активни добавки за пълноценно оползотворяване на техния полезен потенциал.

 

Таблица. Съдържание на основните компоненти на Муракол Протект Таблица – Калории Норми

Показател

%

К-во в 8 г дневен прием

% ПДП*

Енергия kj/kcal

1676/414

62/16

6.6

Мазнини

19.2

1500 мг

2.2

Наситени мастни киселини

Лецитин

10.7

5

860 мг

400 мг

Белтъци

Имуноглобулини

Богати на пролин пептиди

34.7

24.9

7.5

2800 мг

2000 мг

600 мг

5.6

Въглехидрати

Лактоза

Фибри: Инулин

34.2

22.3

5

2800 мг

1800мг

400мг

0.8

Витамин С

7.5

600мг

600

Витамин Д3

Витамин К2

≤ 0.01

≤ 0.01

25 мкг – 2000 МЕ

50 мкг

500

50

Хондроитин сулфат

2.5

200 мг

Мелатонин

≤ 0.01

4 мг

Пробиотик

2.5

1 Х 10КФЕ**

Допълнителна информация за Богати на пролин пептиди

БПП са най-важните компоненти на коластрата и на Муракол Протект. БПП функционират като сигнални пептиди, получени от активирани макрофаги и активирани Т-клетки, които контролират продукцията на всички цитокини. Тези естествено съдържащи се пептиди се намират навсякъде в тялото и са главните регулатори на синтеза на белтъците. БПП се означават също като инфо-пептиди, инфо-протеини, или прекурсори на цитокините.

БПП имат уникалната способност да модулират имунната система. Те усилват нивото на нейната активност при необходимост – инфекции и нараняване, и я намаляват когато предизвикателството е овладяно. Когато една инфекция е открита от имунните клетки-разузнавачи, химични сигнали излизат да мобилизират други клетки да дойдат на защита в борба срещу инфекцията. БПП са едни от първите сигнали които се появяват по това време. По-късно, когато инфекцията е овладяна, БПП отново са главните сигнали за нормализиране на имунния отговор.

Тимусните клетки – лимфоцити които се равиват в тимусната жлеза на врата – имат БПП рецептори на повърхността на мембраните. Тези лимфоцити се стимулират от БПП за да се диференцират и съзреят като хелперни Т-Клетки, които са част от възпалителния процес срещу инфекцията, или пък като супресорни Т-клетки, които инхибират възпалителния процес. БПП регулират диференциацията и съзряването на моноцитите и макрофагите, клетки които нормално се намират в кръвния поток и в съединителната тъкан които са въвлечени в възпалението.

БПП индуцират също и почиващите Б-лимфоцити -лимфоцитите, които се развиват в костния мозък., за да се диференцират и формират зрели Б-клетки. Б-клетките са единствените, които произвеждат имуноглобулини (антитела). БПП регулират продукцията на различни цитокини, които са сигнални молекули , които регулират имунния отговор. Те включват IL-6 (интерлевкин-6), IL-10, INFg (гама интерферон) и TNF-a (тумор некротичен фактор-алфа). Това е един от пътищата, по които БПП регулират възпалителния отговор на инфекцията. IL-6 и IL-10 са анти-възпалителни цитокини, но TNF-a е главният цитокин контролиращ цялостната каскада от цитокини. Гама-интерферонът е също възпалителен цитокин. Той е особено активен срещу вируси.

Възпалителният отговор представлява серия от събития, при които тялото мобилизира защитата си на мястото на инфекцията. БПП участват в мобилизацията и в контролирането на продукцията на имунни клетки. БПП стимулира продукцията на левкоцити, които са главния компонент на възпалителния отговор. БПП повишават пропускливостта на кръвоносните съдове в кожата и позволяват имунните клетки и антителата да навлезат в тъканта за да се борят с инфекцията. БПП стимулират натуралните клетки убийци, които са специализиран тип „ловци-убийци“ лимфоцити. Те са първите, които при инфекция убиват всичко, което не е идентифицирано като „свое“.

 

 

NEW REVITAL МУРАКОЛ ПРОТЕКТ КИДС

 

 

MУРАКОЛ ПРОТЕКТ 120 гр.

 

MУРАКОЛ ПРОТЕКТ

 

 

 

error: Content is protected !!