KОНТАКТИ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 

 

KОНТАКТИ ЗА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

 

Наименование на онлайн магазина: Магазин – Алтернатива за всички § Видимото и Невидимото ЕООД (live-free-center.eu)

ЕИК/БУЛСТАТ: 204409345

Седалище и адрес на управление: гр. Варна, жк. ,, Чайка“, бл. 23, вх. А
Адрес за кореспонденция: E-mail: support@shop.live-free-center.eu
Телефон: +359 885374792
E-mail: support@shop.live-free-center.eu
Уебсайт: https://shop.live-free-center.eu

 

 

Наименование на фирмата:

ВИДИМОТО И НЕВИДИМОТО ЕООД
Транслитерация VIDIMOTO I NEVIDIMOTO EOOD
Булстат: 204409345

 

 

⏰ от  понеделник  до  четвъртък  от   10:30  до  17:00
Почиваме и на всички официални празници. 

 

Направи запитване чрез формата за контакт

 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Име

 

 

Предмет на дейност:

Издаване на книги и друга издателска дейност, производство на филми и телевизионни предавания, издаване на други програмни продукти, звукозаписване и издаване на музика, сделки с интелектуална собственост; печатарска и издателска дейност; поддържане на добро физическо състояние и други персонални и професионални услуги, консултантски услуги, творческа дейност в областта на литературата и изкуството, търговия на едро и дребно в страната и чужбина; търговия по електронен път, компютърно програмиране и други дейности в областта на информационните технологии, както и други дейности и услуги, незабранени от закона.

 

 

 

error: Content is protected !!
БЪРЗА ПОРЪЧКА